فروشویی زیستی فلزات اساسی از زباله‌های صفحات مدارچاپی رایانه با استفاده از قارچ پنیسیلیوم سیمپلیسیسیوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیوتکنولوژی/ دانشکده مهندسی شیمی و نفت/دانشگاه صنعتی شریف/ تهران/ایران

2 دانشگاه صنعتی شریف

10.22034/ijche.2021.289449.1119

چکیده

زباله‌های الکتریکی و الکترونیکی دو تا سه برابر سریع تر از سایر زباله‌های جامد شهری در حال تولید شدن هستند. بازیابی فلزات این زباله‌ها علاوه بر کاهش مواد خطرناک، نیاز جهانی برای تولید فلزات جدید را تامین می‌کند. در این مقاله بازیافت زیستی فلزات مس، آلومینیوم، نیکل، روی، منگنز، منیزیم، باریم،کروم و آهن از صفحات مدار چاپی رایانه با استفاده از فروشویی زیستی یک ‌مرحله‌ای مطالعه شده است. صفحات مدار چاپی رایانه تا اندازه ذرات 75-149 میکرون پودر شدند. قارچ پنیسیلیوم سیمپلیسیسیوم به 1 درصد ( وزنی – حجمی ) از صفحات مدار چاپی رایانه خو داده شد. بعد از خوسازی و انجام فرایند فروشویی زیستی هر یک از فلزات مس، آلومینیوم، نیکل، روی، منگنز، منیزیم، باریم،کروم و آهن به‌ترتیب برابر با %94، %8/99، %100، %100، %61، %81، %46، %26 و %100 استخراج شدند. فرایند فروشویی زیستی با استفاده از قارچ پنیسیلیوم سیمپلیسیسیوم روشی مؤثر در حذف فلزات سنگین از زباله‌های الکترونیکی شناخته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Bioleaching of Basic Metals from Computer Printed Circuit Boards Waste Using Penicillium Simplicissimum

نویسندگان [English]

  • M. Arshadi 1
  • A. Esmaeili 1
1 Sharif University of Technology
چکیده [English]

Background and Objectives: By improving technology at recent years, some new environmental problems created. Electronic waste is one of the important problems. Recycling of e-wastes is limited. Just some countries by using traditional methods are recycling e-wastes. Pyrometallurgy and hydrometallurgy are two recycling methods for e-waste. These traditional methods are expensive and non-ecofriendly. Bioleaching is a new and efficient method for e-waste recovery which by interacting microorganisms helps to metal recovery. In this article biorecovery of Cu, Al, Ni, Zn, Mn, Mg, Ba, Cr, and Fe from printed circuit boards using one-step bioleaching was studied. To this purpose computer printed circuit boards were fined and the particle size was in the range of 75-149 micron. Penicillium simplicissimum was adapted to 1% (w/v) of computer printed circuit boards. After adaptation and bioleaching process Cu, Al, Ni, Zn, Mn, Mg, Ba, Cr, and Fe were bioleached about 94%, 99/8%, 100%, 100%, 61%, 81%, 46%, 26%, and 100% respectively. This paper proved the great potential of the bio-hydrometallurgical route to recover base metals from electronic wastes using fungi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioleaching
  • One-Step
  • Computer Printed Circuit Boards
  • Penicillium Simplicissimum
  • Basic Metals