به کارگیری فرآیندهای غشایی در تامین و توسعه آب و انرژی پایدار

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه پژوهشی شیمی و فرآیند، پژوهشگاه نیرو

2 گروه تصفیه و بازیافت آب، پژوهشکده محیط زیست و بیوتکنولوژی، پژوهشگاه صنعت نفت

3 استادیار، گروه پژوهشی شیمی و فرآیند، پژوهشگاه نیرو

10.22034/ijche.2021.287383.1116

چکیده

افزایش تقاضای انرژی و کمبود آب تمیز در نتیجه شهرنشینی، رشد جمعیت، و ایجاد اختلال در آب و هوا به یک چالش جهانی تبدیل شده است. فناوری غشایی، می تواند نقش ویژه ای در تصفیه، شیرین سازی آب و تامین آب فرآیندی مورد نیاز نیروگاه‌ها داشته باشد. فرآیندهای غشایی دارای مزایای مشخصی از جمله کیفیت بالای آب با نگهداری آسان، پساب لجن شیمیایی کم، انتخاب پذیری و انتقال گزینشی اجزا مورد نظر، تطابق و قابلیت بکارگیری مناسب در فرآیندهای یکپارچه، پایین بودن انرژی مصرفی، سازگاری با محیط زیست و کنترل پذیری مناسب می باشند. همچنین، با به کارگیری این تکنولوژی در باتری ها و پیل های سوختی و استفاده از جنس و ساختار غشایی مناسب قابلیت تولید انرژی الکتریکی پاک، پایدار و کارآمد وجود خواهد داشت. منظور از انرژی پایدار، نوعی از انرژی است که می تواند به طور نامحدود و بدون تأثیرگذاری بر محیط زیست و نیز به اتمام رسیدن منبع مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر آن، استفاده از فرآیندهای غشایی در تولید و خالص سازی سوخت های زیستی و جداسازی و بازیابی آلاینده های گازی از دیگر موارد مهم و مورد مطالعه صنعت آب و انرژی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of membrane processes in supply and development of sustainable water and energy

نویسندگان [English]

  • Sahar Davoudi Darzi 1
  • Farzaneh Hashmi Nasr 1
  • Fatemeh Sadeghi 2
  • Amirhossein Khalili-Garakani 3
1 Chemistry & Process Engineering Department, Niroo Research Institute (NRI)
2 Water and Wastewater Treatment and Reuse Group, Environment & Biotechnology Research Center, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI)
3 Chemistry & Process Engineering Department, Niroo Research Institute (NRI)
چکیده [English]

Increased energy demand and lack of clean water as a result of urbanization, population growth, and climate change have become global challenges. Membrane technology can play a special role in water purification, desalination, and supplying process water required by power plants. Membrane processes have certain advantages, including high quality water with easy maintenance, low chemical sludge effluent, selectivity and selective transfer of desired components, appropriate adaptability and applicability in integrated processes, low energy consumption, environmental friendliness, and good controllability. Also, using this technology in batteries and fuel cells and select the right material and membrane structure, there will be the ability to produce clean, sustainable and efficient electrical energy. Sustainable energy is a type of energy that can be used indefinitely without affecting the environment and the depletion of the resource. In addition, the use of membrane processes in the production and purification of biofuels and the separation and recovery of gaseous pollutants are other important issues studied in the water and energy industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Membrane processes
  • Water Treatment
  • Energy
  • Bioreactors
  • Batteries