بهینه‌سازی درصد SO3 در یک کارخانه سیمان در الجزایر: تأثیر مقادیر مختلف گچ بر خواص سیمان(ترجمه)

نویسنده

چکیده

مطابق استاندارد EN 197-1 (ویراست 2011) سیمان پرتلند نوع CEM I از 95 تا 97 درصد کلینکر و 3 تا 5 درصد گچ تشکیل شده است. همانگونه که می‌دانیم نقش اصلی سنگ گچ، تنظیم زمان گیرش است. با این وجود، کاربرد مقدار بهینه گچ سبب بهبود سایر خواص سیمان مانند واکنش مکانیکی، تغییرات ابعادی و فرایند هیدراتاسیون می‌شود. این مقدار گچ بهینه به چندین پارامتر بستگی دارد، ازجمله: درصد سولفات، بلین سیمان، درصد آلومینات تری کلسیم و درصد آلکالی. هدف اصلی این مقاله، یافتن مقدار سنگ گچ بهینه در کارخانه سیمان الجزایر برای سیمان نوع CEM I است. 10 نمونه سیمان با درصدهای مختلف سنگ گچ تهیه شد و خواص سیمان خشک، خمیر سیمان و ملات سیمان بررسی شد. بنابر نتایج به‌دست آمده، وقتی سنگ گچ کمتر یا بیشتر از مقدار بهینه استفاده شود؛ بر درصد آب نرمال، زمان گیرش، مقاومت فشاری، گرمای هیدراتاسیون، تورم، انقباض خشک و درجه هیدراتاسیون تأثیر منفی می‌گذارد. مقدار سنگ گچ بهینه در این تحقیق 5/5 % تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of the SO3 Content of an Algerian Portland Cement: Study on the Effect of Various Amounts of Gypsum on Cement Properties