مطالعه اثر شرایط ناآرمانی در مدل‌سازی فرایند جداسازی گازها از طریق مدول‌های غشایی الیاف توخالی

نویسندگان

چکیده

مدول‌های غشایی الیاف توخالی به‌دلیل برخورداری از ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود در صنعت و به‌ویژه برای جداسازی گازها موردتوجه قرار گرفته‌اند. به‌واسطه شناخت بهتر از جداسازی گازها با بهره‌گیری از مدول‌های غشایی الیاف توخالی نامتقارن، پژوهشگران مدل‌های ریاضی متعددی برای بررسی و تحلیل این فرایند ارائه داده‌اند. مهمترین شاخص اعتبارسنجی مدل‌ها، نزدیکی پیش‌بینی آنها به شرایط واقعی است. بررسی‌ها حاکی از آن است که درنظرگرفتن شرایط ناآرمانی در مدل‌های ریاضی، منجر به ارائه برآوردی دقیق‌تر از عملکرد مدول غشایی الیاف توخالی شده است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر در نظر گرفتن شرایط ناآرمانی در مدل‌سازی جداسازی گازها با بهره‌گیری از مدول‌های غشایی الیاف توخالی است. از این‌رو، شرایط ناآرمانی در سه گروه: شرایط ناآرمانی مربوط به فرایند، مربوط به تراواش از غشاء و مربوط به ساختار غشاء را بررسی می‌کنیم. تحلیل‌های ارائه‌شده در این مقاله گامی مهم در راه مدل‌سازی فرایند به‌منظور بهبود پیش‌بینی عملکرد مدول‌های غشایی الیاف توخالی برای جداسازی مخلوط‌های گازی به‌شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on the Effect of Non-Ideal Conditions in Modeling of Gas Separation Process by Hollow Fiber Membrane Modules