بررسی مروری کاربرد فناوری اکسایش پیشرفته الکتروشیمیایی فِرِد- فنتون برای تصفیة لجن مازاد زیستی

نویسندگان

چکیده

در دو دهه اخیر، فرایندهای اکسایش پیشرفته الکتروشیمیایی به‌عنوان فناوری‌های کارآمد و سازگار با الزامات محیط‌زیست برای ارتقای عملکردی و رفع محدودیت‌های فرایندهای متعارف تصفیه‌ی فاضلاب و لجن حاصل از آن مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند. در این تحقیق، ضمن مروری بر فرایندهای اکسایش پیشرفته‌ی الکتروشیمیایی بر پایه‌ی واکنش شیمیایی فنتون، فناوری فرد- فنتون که ترکیبی از دو فرایند فنتون و الکتروشیمیایی به‌شمار می‌آید و از کارآیی دامنه‌داری برخوردار است، بررسی می‌شود. در این ارتباط، نتایج تحقیقات گروه تحقیق در خصوص کارآمدی سامانه‌ی فرد- فنتون برای تصفیه‌ی لجن مازاد زیستی ارائه می‌شود. نتایج این تحقیقات که برای نخستین بار به‌طور جامع انجام شده، کارایی فرایند فرد- فنتون در حذف مواد آلی، فلزات سنگین، مواد مغذی و پادتن‌های موجود در لجن را نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electrochemical Advanced Oxidation Processes: A Case Study on Application of Fered-Fenton for Waste-Activated Sludge Treatment