مروری بر نانو الیاف بسپاری الکتروریسی شده و تولید زخم‌پوش با خواص ضد میکروبی

نویسندگان

چکیده

درمان زخم در حوزة پزشکی مبحث مهمی است، به طوری که پیشرفت در این زمینه می‌تواند تأثیر زیادی بر کیفیت زندگی بیماران بر جای گذارد. یکی از عوامل مؤثر در بهبود زخم، کاربرد زخم‌پوش مناسب است. امروزه نانوالیاف بسپاری الکتروریسی شده به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردیشان، در تولید زخم‌پوش‌ها و درمان زخم بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این مقاله مروری پیشرفت‌های اخیر در زمینه الکتروریسی، تهیه نانوالیاف بسپاری و کاربرد آنها در درمان زخم‌ها ارائه شده است. ابتدا مطالبی در زمینه فرایند التیام زخم و انواع زخم‌ها بیان و سپس فرایند الکتروریسی و تولید انواع نانوالیاف بررسی می‌شود. سرانجام، کاربرد آنها در بحث زخم‌پوش‌ها با آثار ضد میکروبی مطالعه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on Electrospun Polymeric Nanofibers and Antibacterial Wound Dressing