مروری بر روش‌های شناسایی نشتی گاز در تأسیسات و خطوط لوله گاز

نویسندگان

چکیده

نشتی گاز طبیعی از تأسیسات و خطوط انتقال، علاوه بر مشکلات ایمنی و اقتصادی، پیامدهای زیست‌محیطی مانند تشدید اثر گلخانه‌ای خواهد داشت. به منظور پیشگیری و شناسایی زودهنگام نشتی گاز، روش‌های مختلفی ابداع شده که بر حسب سازوکار و فناوری به کار رفته، قادر به تشخیص، تعیین مکان و حتی برآورد میزان نشت گاز خواهند بود. در این پژوهش، این روش‌ها در قالب دو دسته کلی، روش‌های فنی و غیرفنی، بررسی و مقایسه شده‌اند. اساس روش‌های غیرفنی بر پایه تغییرات محیطی استوار است، در حالی که روش‌های فنی عموماً دارای حسگر یا آشکارسازند، که به محض تماس با گاز، تغییر مشخصی در سیستم را برای اندازه‌گیری اعمال کنند. در پایان، سیستم‌های نشتی یابی به صورت کیفی بر اساس قابلیت تعیین مکان نشتی، سرعت تشخیص، برآورد میزان نشتی، سهولت و هزینه بررسی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on Leak Detection Methods from Natural Gas Facilities and Pipelines