مروری بر فرایندهای جداسازی با غشاء مایع امولسیونی پایدارشده از طریق نانوذرات

نویسندگان

چکیده

فرایندهای جداسازی با استفاده از غشاء مایع امولسیونی در انواع فرایندهای شیمیایی و تصفیة فاضلاب‌های صنعتی به‌کار گرفته می‌شود. به دلیل اهمیت پایداری امولسیون در طی فرایند جداسازی، و امکان شکستن راحت آن در مرحله نهایی عملیات استخراج، همواره انواع پایدارکننده‌های امولسیون از جمله مواد فعال در سطح و انواع عوامل امولسیون‌ساز جامد در منابع و مقالات متعدد معرفی شده‌اند که هریک مزایا و معایب خاصی دارد. مشکل پایداری و یا دشواری شکستن امولسیون باعث شده است این فرایند در مقیاس صنعتی به مصرف نرسد. یکی از راهکارهای ارایه شده برای رفع این مشکل، استفاده از نانوذرات پایدارکننده امولسیون است. بنابراین در مقاله حاضر موارد کاربرد غشاء مایع امولسیونی و انواع امولسیون‌های پایدار شده با ذرات جامد، به‌نام پیکرینگ امولسیون، بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها