مروری بر انواع سلول‌های خورشیدی

نویسندگان

چکیده

امروزه فناوری‌های متنوع سلول‌های خورشیدی با هدف بهره‌گیری از انرژی تجدیدپذیر پرتوهای خورشید توسعه یافته است. سلول‌های خورشیدی بر پایه سیلیکون، اولین نسل سلول‌های خورشیدی‌اند که بر روی پولکهای سیلیسیمی ساخته شدند که عمدتاً به صورت بلورهای منفرد بودند. توسعه بیشتر در فناوری سلول‌های خورشیدی از قبیل فیلم‌های نازک، سلول‌های خورشیدی حساس‌شده با رنگ و سلول‌های خورشیدی آلی، به افزایش بازده سلولی انجامیدند. مانع عمدة پیشرفت سلول‌های خورشیدی بها و بازده آنهاست. به منظور انتخاب درست سلول‌خورشیدی برای یک موقعیت جغرافیایی خاص، درک سازوکارها و فناوری‌های مختلف خورشیدی ضروری است. در این مقاله مروری، توسعه تدریجی در زمینه فناوری سلول‌‌های خورشیدی بررسی و مقایسه خواهد شد. در ادامه، روش‌های مختلفی که موجب بهبود و افزایش بازده فناوری بهره‌برداری از انرژی خورشیدی می‌شود، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها