مروری بر بهره‌گیری از روش‌های زیستی به منظورتصفیه فاضلاب صنعت چرم‌سازی

نویسندگان

چکیده

فاضلاب چرم‌سازی حاوی مقادیر زیادی کربن، نیتروژن، فلزات سنگین، چون کرم و مواد شیمیایی سمی است. از این رو، در صورتی که بدون تصفیه وارد محیط زیست شود، پیامدهای زیانباری به‌بار خواهد آورد. در میان روش‌های زیادی که برای تصفیه فاضلاب مطرح است، روش‌های زیستی از اهمیت خاصی برخودارند. این اهمیت از آنجا ناشی می‌شود که عموماً روش‌های زیستی نسبت به سایر روش‌ها کم‌هزینه‌ترند و با محیط زیست سازگارترند. در این روش‌ها، علاوه بر بهره‌گیری از برخی گیاهان، از ریزاندامگانها نیز برای رفع آلودگی ناشی از فلزات و نیز کاهش شاخص‌های BOD، COD و TDS سود می‌جویند. ریزاندامگانهایی که در زیست‌درمانی به‌کار می‌روند، شامل باکتری‌ها، قارچ‌ها، سیانو باکترها و ریزجلبک‌ها هستند. در تحقیق حاضر برخی از این ریزاندامگانها و نیز توانایی هریک از آن‌ها در زیست‌درمانی فاضلاب چرم‌سازی بررسی شده‌اند. طی این بررسی، پی می‌بریم که تصفیه زیستی فاضلاب چرم‌سازی، می‌تواند جایگزین مناسبی برای روش‌های شیمیایی باشد.

کلیدواژه‌ها