نانوکامپوزیت‌ها در رهایش دارو

نویسندگان

چکیده

در سال‌های اخیر، نانوکامپوزیت‌ها به عنوان حامل‌های دارو برای رهایش مؤثر دارو، کاربرد گسترده‌ای در حوزه تحقیق و توسعه دانشگاهی و صنعتی یافته‌اند. اغلب، این خانواده جدید از مواد کامپوزیتی نانوساختار نسبت به مواد زمینه جامد تنها و یا میکرو/ ماکروکامپوزیت‌های متداول ویژگی‌های مطلوب‌تری دارند. ازجمله این ویژگی‌های برجسته می‌توان به ویژگی‌های مکانیکی، نفوذپذیری مولکولی و کنترل رهایش دارو و نیز ویژگی‌هایی از منظر مهندسی همچون پایداری حرارتی، مقاومت شیمیایی، ظاهر سطح، رسانایی الکتریکی و وضوح نوری اشاره کرد. رهایش کنترل‌شده داروها از سیستم‌های نانوکامپوزیتی، به رهایش بهینه مقدار دارو در مدت زمان‌های طولانی، افزایش کارایی دارو و نیز، رضایت‌مندی بیمار کمک می‌کند. این مقاله مروری، به معرفی و بیان کاربردهای دسته‌ای از نانوکامپوزیت‌های مورد استفاده در رهایش دارو پرداخته است.

کلیدواژه‌ها