سنتز ایروژل‌های آلی و عوامل مؤثر بر ساختار آنها

نویسندگان

چکیده

با گسترش کاربرد ایروژل‌ها در صنعت، اهمیت استفاده از ایروژل‌های پایه آلی و لزوم آشنایی با آنها هر چه بیشتر احساس می‌شود. در این مقاله، تلاش می‌شود مطالعات و پژوهشهای انجام شده به‌منظور سنتز ایروژل‌های بسپاری و کربنی بررسی شود. به این ترتیب، پس از بررسی فرایند سنتز ایروژل‌های رزورسینول فرمالدهید، پلی‌یورتانی، سلولزی و کربنی، دربارة تأثیر شرایط سنتز و عوامل مؤثر بر ساختار و خواص آنها بحث می‌شود. این عوامل، مواردی مانند دما، pH محیط، غلظت کاتالیزورها و غلظت عوامل واکنشگر را در بر می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها