کاربرد نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده با مواد فعال در سطح (روآور) در استخراج، پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری آلاینده‌ها در نمونه‌های آبی

نویسندگان

چکیده

اندازه گیری و تعیین مقدار مواد آلاینده در آب اهمیت زیادی دارد. در سال های اخیر، به فناوری جداسازی بر اساس نانوذرات مغناطیسی، توجه بسیاری شده است. اصلاح سطح این نانوذرات باعث می شود به صورت گزینشی در استخراج به‌کار گرفته شوند و برای نمونه های با بافت های پیچیده نیز مناسب باشند. اصلاح سطح نانوذرات مغناطیسی باعث افزایش پایداری آن ها و جلوگیری از اکسایش آن ها نیز می‌شود. در این مقاله، کاربرد نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده با مواد فعال در سطح برای جداسازی و پیش تغلیظ آلاینده ها در نمونه‌های آبی ارائه می شود. بهره‌گیری از نانوذرات مغناطیسی، علاوه بر کم‌هزینه بودن و بازده بالا، مشکلات استخراج فاز جامد قدیمی مانند فشردن جاذب در ستون و وقت گیر بودن و حجم زیاد حلال مصرفی، را ندارد.

کلیدواژه‌ها