کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
استفاده از الگوریتم ژنتیک در تعیین مؤلفه‌های برهم‌کنش الگو‌های ضریب فعالیت در استخراج مایع- مایع

دوره 19، شماره 109، خرداد و تیر 1399، صفحه 81-94

محمدجواد ابراهیم خانی؛ حسین قنادزاده گیلانی


بررسی مدل‌های مختلف سینتیکی برای واکنش شیفت گاز– آب بر روی کاتالیست پلاتین

دوره 14، شماره 78، فروردین و اردیبهشت 1394

مریم کتابچی؛ حسن پهلوانزاده؛ محمدرضا قاسمی


بهینه‌سازی مکان چاه‌ها در مخازن نفت و گاز به کمک آلگوریتم ژنتیک

دوره 8، شماره 41، مرداد و شهریور 1388

محمد آقابیگی؛ ظهراب دستخوان؛ محمد کمال قاسم العسکری