کلیدواژه‌ها = اتانول
شبیه سازی تولید گاز سنتز با استفاده از ریفورمینگ اتانول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1401

10.22034/ijche.2022.335426.1195

آرین بهروش؛ فاطمه بهادری


مدل‌سازی فرایند تولید اتانول از ساقه سورگوم جارویی به روش هیدرولیز و تخمیر همزمان

دوره 16، شماره 93، مهر و آبان 1396، صفحه 78-88

مریم نیکزاد؛ کامیار موقرنژاد؛ رضا شعبانیان؛ امیرمحمد خسروی


تعیین شرایط بهینه تولید شربت قند از دانه‌های جارو و شبیه‌سازی آن با شبکه عصبی و تولید اتانول دراین شرایط

دوره 12، شماره 71، بهمن و اسفند 1392

امیرحسین قربان فرحی؛ قاسم نجف‌پور؛ علی‌اصغر قریشی؛ مهسا نریمانی؛ مجتبی معصومی؛ مهری اصفهانیان