کلیدواژه‌ها = اتانول
تعداد مقالات: 3
1. مدل‌سازی فرایند تولید اتانول از ساقه سورگوم جارویی به روش هیدرولیز و تخمیر همزمان

دوره 16، شماره 93، مهر و آبان 1396، صفحه 78-88

مریم نیکزاد؛ کامیار موقرنژاد؛ رضا شعبانیان؛ امیرمحمد خسروی


2. تعیین شرایط بهینه تولید شربت قند از دانه‌های جارو و شبیه‌سازی آن با شبکه عصبی و تولید اتانول دراین شرایط

دوره 12، شماره 71، بهمن و اسفند 1392

امیرحسین قربان فرحی؛ قاسم نجف‌پور؛ علی‌اصغر قریشی؛ مهسا نریمانی؛ مجتبی معصومی؛ مهری اصفهانیان


3. بهینه‌سازی محیط کشت برای تولید اتانول با استفاده از قارچ موکور همیلیس

دوره 12، شماره 68، مرداد و شهریور 1392

حسین اسماعیلی؛ کیخسرو کریمی