نویسنده = طیبه احمدپور
مروری بر انواع سلول‌های خورشیدی

دوره 16، شماره 93، مهر و آبان 1396، صفحه 35-53

طیبه احمدپور؛ حبیب مهری زاده؛ علیقلی نیائی؛ داریوش سالاری


مروری بر فرایند تولید هیدروژن به روش شکافت (تجزیة) فوتوکاتالیزوری آب

دوره 15، شماره 88، آذر و دی 1395، صفحه 98-111

طیبه احمدپور؛ حبیب مهری زاده؛ علیقلی نیایی؛ داریوش سالاری