نویسنده = محمود معصومی
بررسی برهم‌کنش‌های بین نانوذرات‌رس و آمیزه پلی بوتیلن‌ترفتالات/ پلی‌پروپیلن

دوره 15، شماره 86، مرداد و شهریور 1395، صفحه 15-10

آرمین حاجی بابا؛ محمود معصومی؛ حسین نازک دست


سنتز ایروژل‌های آلی و عوامل مؤثر بر ساختار آنها

دوره 14، شماره 81، مهر و آبان 1394، صفحه 6-16

مهناز شاه‌زمانی؛ محمود معصومی؛ روح‌اله باقری


مروری بر روش‌های پایدارسازی پلی اولفین‌ها در برابر پرتوهای فرابنفش

دوره 11، شماره 60، فروردین و اردیبهشت 1391

محمود معصومی؛ بهاره استکی