نویسنده = تورج محمدی
مروری بر روش‌های ساخت غشاهای نانولوله کربنی

دوره 14، شماره 82، آذر و دی 1394، صفحه 6-22

مژگان آهنگر داودی؛ جعفر توفیقی‌داریان؛ علیمراد رشیدی؛ تورج محمدی


بررسی تأثیر عوامل مختلف عملیاتی بر لایه قطبش غلظتی در غشاءهای سرامیکی

دوره 12، شماره 67، خرداد و تیر 1392

هانیه شکرکار؛ نوراله کثیری؛ تورج محمدی


راهبردهای نوین در شستشوی غشاءهای UF مورد استفاده در صنایع شیر ایران

دوره 11، شماره 62، مرداد و شهریور 1391

منصور کاظمی‌مقدم؛ تورج محمدی؛ سیدسیاوش مدائنی


بررسی غشاها و فرآیندهای غشایی مورد استفاده در تصفیه خون

دوره 7، شماره 33، فروردین و اردیبهشت 1387

تورج محمدی؛ احسان سلجوقی