سرمقاله:مهندسان شیمی و نقش آنان در مدیریت بحران آب در ایران

سخن سردبیر

نویسنده

دانشگاه شهید باهنر کرمان


عنوان مقاله [English]

Editorial: Chemical Engineers and their Role in Managing the Water Crisis in Iran

نویسنده [English]

  • A. Mohebbi
Shahid Bahonar University of Kerman