سرمقاله: چالش‌ها و فرصت ها برای مهندسان شیمی در آینده

سخن سردبیر

نویسنده

دانشگاه مازندران


عنوان مقاله [English]

Editorial: Challenges and Opportunities for Chemical Engineers in the Future

نویسنده [English]

  • H. R. Ghafouri Taleghani
Mazandaran University