سرمقاله: فتوکاتالیست‌ها و تأثیر آن‌ها بر صنایع و محیط‌زیست

سخن سردبیر

نویسنده

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین


عنوان مقاله [English]

Editorial: Photocatalysts and their impact on industries and environment

نویسنده [English]

  • S. Abbasi
Esfarayen University Of Technology