سرمقاله: توسعۀ دانش‌بنیان

سخن سردبیر

نویسنده

دانشگاه سیستان و بلوچستان


عنوان مقاله [English]

Editorial: Knowledge-Based Development

نویسنده [English]

  • R. Rahimi
Sistan & Baluchestan University