معرفی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز

سخن سردبیر

نویسنده

دانشگاه شیراز- دانشکده مهندسی شیمی- گروه مهندسی شیمی- نفت و گاز


عنوان مقاله [English]

Introduction of Faculty of Chemical and Petroleum Engineering of Shiraz University

نویسنده [English]

  • M. Farsi
Shiraz University