سرمقاله: ضرورت ایجاد کرسی‌های صنعتی در دانشگاه‌ها با محوریت دانشمندان برجستۀ بین‌المللی

سخن سردبیر

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه صنعتی سهند


عنوان مقاله [English]

Establishing of Industrial Research Chairs in Iranian Universities with the Participation of Distinguished Scientists

نویسندگان [English]

  • Rahmat Sotodeh 1
  • Jafar Sadegh Moghaddas 2
1 University of Tehran
2 Sahand University of Technology