تعیین رابطه حلقه کنترلی آنالیزور Tail Gas برای تنظیم هوای مورد نیاز واحد بازیافت گوگرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 پالایشگاه گاز ایلام، معاونت مهندسی و توسعه، مهندس ارشد فرایند گاز

10.22034/ijche.2022.328710.1178

چکیده

اندازه‌گیری ترکیبات گوگردی موجود در جریان Tail Gas واحد بازیافت گوگرد به منظور کنترل دقیق جریان هوای ورودی به کوره احتراق و افزایش راندمان امری ضروری است. در این تحقیق روابط لازم برای تنظیم جریان هوای ورودی کوره احتراق واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه گاز ایلام از طریق ترکیب دو حلقه کنترلی پیش‌خور و پس‌خور ارائه شده است. پس از شبیه‌سازی فرایند، با استفاده از شبکه عصبی MLP و برازش غیرخطی، پارامتر مجهول K برای محاسبه هوای مورد نیاز آنالیزور Tail Gas تعیین شد. بدین منظور هوای مورد نیاز از طریق دو خط Trim و Main به سمت کوره احتراق ارسال می‌گردد به‌طوری‌که 5/92% از جریان هوا از خط Main عبور می‌کند. لازم به ذکر است که تنظیم جریان هوا در حلقه کنترلی پس‌خور در بازه 5+ تا 5- % از کل هوای مورد نیاز است. روابط ارائه شده در این تحقیق قابل استفاده برای سایر واحدهای بازیافت گوگرد هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the Airflow Rate in Tail Gas Analyzer Control Loop in Sulfur Recovery Unit

نویسندگان [English]

  • Nahid Raeisi Ardali 1
  • Majid Soleimani 3
1 PhD Student, University of Tehran
3 Senior Gas Process Engineer, Deputy of Engineering and Development, Ilam Gas Treating Co.
چکیده [English]

Measurement of sulfur compounds in the tail gas flow in the sulfur recovery unit is necessary in order to fine control the combustion furnace airflow and efficiency enhancement. In this research, required equations for calculation of air demand in feedforward and feedback control loops in the sulfur recovery unit of Ilam Gas Treating Plant are developed. First, the process was simulated. Then, using MLP neural network and nonlinear regression, K factor was determined for tail gas analyzer air demand calculation. Total required air is sent to the combustion furnace through two lines: trim and main, such that 92.5% of air is passed through the main line. Meanwhile, tail gas analyzer air demand is in the range of -5 to +5 % of the total required air. The presented equations in this research can be employed for other sulfur recovery units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sulfur recovery unit
  • Hydrogen Sulfide
  • Sulfur Dioxide
  • Tail gas analyzer
  • Ilam gas refinery