سنتز و مشخصه‌یابی نانوذرات بازدارنده خوردگی در صنایع نفت و گاز

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

10.22034/ijche.2021.309739.1144

چکیده

خوردگی یکی از بزرگترین مشکلات صنایع از جمله صنعت نفت و گاز به شمار می‌آید به طوری که مقابله با آن همواره یکی از دغدغه‌های مهم فرآیندی و اقتصادی بوده است. با توجه به لزوم عملکرد بدون وقفه فرآیند‌های صنعت نفت و گاز و هزینه‌های بالای تعمیرات، استفاده از بازدارنده‌های خوردگی از جمله بهترین روش‌های مقابله با خوردگی‌های صنعتی است. نانوذرات با دارا بودن سطح ویژه بالاتر، ضریب جذب بسیار بالاتری نسبت به ذرات معمولی بر روی سطح فلز دارند. به همین دلیل استفاده از آن‌ها به عنوان بازدارنده در سالیان اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. از این رو در این پژوهش به بررسی استفاده از انواع مختلف نانوذرات بازدارنده خوردگی پرداخته شده است. با توجه به تمرکز پژوهش حاضر بر خوردگی‌های متداول در صنایع نفت و گاز، در ابتدا انواع خوردگی‌های رایج در این صنعت با توجه به جنس فلز یا آلیاژ مورد استفاده در هر واحد معرفی شده است. پس از آن، نانوبازدارنده‌های مختلف و قابلیت استفاده از آن‌ها در محیط‌ها و شرایط عملیاتی گوناگون بررسی گردیده است. در انتهای این پژوهش نیز در خصوص روش‌های مختلف سنتز و مشخصه‌یابی عملکرد نانوبازدارنده‌ها بحث و بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Synthesis and Characterization of Corrosion Inhibitor Nanoparticles in Oil and Gas Industry

نویسندگان [English]

  • Hasan Talebi
  • Sina Maghsoudy
  • sajjad habibzadeh
Department of Chemical Engineering, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic)
چکیده [English]

Corrosion is one of the prevalent problems in industries such as oil and gas industry. This renders the corrosion prevention associated with the economic concerns. Due to the need for continuous operation of oil and gas industry processes and high maintenance costs, using corrosion inhibitors is one of the best approaches to deal with industrial corrosion. Nanoparticles with a higher specific surface area have a much higher adsorption coefficient than ordinary particles on the metal surface. For this reason, their use as an inhibitor has received much attention in recent years. Therefore, in this study, using different types of corrosion inhibitor nanoparticles has been reviewed. According to the aims of the present study on corrosions in the oil and gas industry, at first, different types of common corrosions in this industry have been introduced according to the metal or alloy used in each unit. Then, different nanoinhibitors and their applicability in different environments and operating conditions have been investigated. At the end of this study, various methods of synthesis and characterization of the performance of nanoinhibitors are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corrosion protection
  • Nanoparticle
  • Nanoinhibitor
  • acidic medium
  • Oil and gas industry