روش های ساخت ذرات پلیمری متخلخل:آخرین دستاوردها

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

عضوهیات علمی دانشگاه یزد، گروه مهندسی شیمی و پلیمر

10.22034/ijche.2021.294870.1125

چکیده

ذرات پلیمری متخلخل حاوی حفرات داخلی و خارجی، از مساحت ویژه بسیار زیاد ، چگالی نسبتاً کم ، نفوذ پذیری و قابلیت جذب عالی برخوردار هستند. ساختار حفرات ( تخلخل، اندازه حفره، مساحت ویژه) از عوامل اصلی حاکم بر کاربرد اینگونه مواد در زمینه های مختلف کاتالیست، جداسازی ،استخراج فاز جامد، تبادل یونی، حسگرها، ذخیره و رهایش دارو است. کاربردهای گسترده ذرات متخلخل محققان را وادار به توسعه روشهای متداول مانند پلیمریزاسیون تعلیقی، پراکنشی، رسوبی، تورم دانه‌ای و روش‌های جدید امولسیون غشایی / میکروکانال ، میکروسیال می‌کند. در تمامی این روشها از عوامل تخلخل مختلفی در مرحله اول و به دنبال آن حذف عامل تخلخل ساز برای تولید حفرات استفاده می‌شود. در این مطالعه تمامی تکنیکهای مختلف پلیمریزاسیون برای تهیه ذرات پلیمری متخلخل (مزو،میکرو ،ماکرو) با ساختارکروی و غیر کروی، عامل دار مرور شده و مزایا و معایب هر روش از نظر خواص ذره ذکر شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Techniques for preparation of porous polymer particles: Recent achievements

نویسنده [English]

  • Z. Daneshfar
Yazd University
چکیده [English]

Porous polymer particles containing internal and external pores have a very large specific area, relatively low density, permeability and excellent adsorption capacity. The structure of pores (porosity, cavity size, specific area) are the main factors governing the application of such materials in various catalyst fields, separation, solid phase extraction, ion exchange, sensors storage and release of drugs. Extensive applications of porous particles are forcing researchers to develop conventional methods such as suspension polymerization, dispersion, precipitation, seed sweeling polymerization and new membrane / microchannel and microfluidic emulsification methods. In all these methods, different porogen are used in the first stage, followed by the removal of the porogen to produce pores. In this study, all different polymerization techniques for the preparation of porous polymer particles with spherical and non-spherical structure, functionality are reviewed and the advantages and disadvantages of each method in terms of particle properties and particle size distribution are mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Porous polymer particles
  • Seed swelling Polymerization
  • Heterogenous polymerization
  • Membrane / Microchannel Emulsification
  • Microfluidic Emulsification