سرمقاله: معرفی اجمالی گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی ارومیه

سخن سردبیر

نویسنده

دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده

-

عنوان مقاله [English]

A Brief Introduction of Chemical Engineering Group of Urmia University of Technology