روند همگرایی محاسبات تعادلی هیدرات گازی متان در تعادل (جامد- بخار) و (جامد- مایع)


عنوان مقاله [English]

Convergence Procedure of Methane Gas Hydrate Equilibrium Calculation in HV and HLW Equilibrium