بررسی انواع روش‌های مختلف ساخت ریزراکتور و شبیه‌سازی آن‌ها

نویسندگان

چکیده

ساخت تجهیزات در مقیاس ریز (میکرو) یکی از پیشرفت‌های اخیر در علوم مهندسی به‌شمار می‌آید. در این زمینه، ساخت ریزراکتورها از مواردی است که به پیشرفت چشمگیر در علوم شیمی و مهندسی شیمی منجر شده است. استفاده از ریزراکتور به جای راکتورهای متداول آزمایشگاهی باعث کاهش چشمگیر هزینة تحقیقات خواهد شد. این در حالی است که انجام برخی واکنش‌ها در راکتورهای متداول امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، در صنعت نیز در مواردی که نمی‌توان واکنش را در راکتورهای متداول انجام داد از ریزراکتورها بهره می‌گیرند. در این تحقیق مراحل ساخت ریزراکتور به طور کامل شرح داده شده است. انتخاب طرح، بررسی طرح، انتخاب جنس و ساخت، چهار مرحله اصلی در تولید هر ریزراکتور به‌شمار می‌آیند. با توجه به این‌که رفتار پدیده‌های انتقال حرارت، انتقال جرم، توزیع سیال و رژیم جریان با کاهش مقیاس تجهیز تغییر می‌کند، شبیه‌سازی ریزراکتور قبل از مرحله ساخت در انتخاب طرح مناسب برای راکتور از اهمیتی خاص برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on Appropriate Procedure for Micro-Reactor Fabrication & Simulation