بررسی کاتالیست‌های کربن پایه برای تولید هیدروژن از هیدرولیز محلول سدیم بوروهیدرید

نویسندگان

چکیده

پیل‌های سوختی هیدروژنی به دلیل عدم انتشار آلودگی، جایگزینی مناسب برای موتورهای احتراقی به‌شمار می‌آیند. هیدرولیز جامدات آبدار در حضور کاتالیست مناسب می‌تواند یکی از روشهای کارآمد برای تولید هیدروژن باشد. در این میان، سدیم بوروهیدرید به دلیل دسترسی آسان، قیمت ارزان و ظرفیت پردامنه در ذخیره هیدروژن، همواره در کانون توجه پژوهشگران بوده است. کاتالیست‌های ناهمگن مختلفی با فلزات نجیب و واسطه بر روی پایه‌های گوناگونی چون آلومین، زئولیت و کربن فعال برای هیدرولیز سدیم بوروهیدرید به روش تلقیح‌تر سنتز شده‌اند. هدف اصلی در این مقاله مرور جامع و کامل کاتالیست‌های کربن پایه در هیدروزلیز سدیم بوروهیدرید برای تولید هیدروژن به دلیل تولید آسان از مواد اولیه بی‌ارزش، مقاومت مکانیکی زیاد و خاصیت آب‌گریزی است. همچنین، روند آزمایشگاهی و نیمه صنعتی تولید هیدروژن به همراه تعیین اثر شرایط مختلف عملیاتی به عنوان یکی از محورهای مقاله بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Carbon Supported Catalysts for Hydrogen Generation by Hydrolysis of Sodium Borohydride