بررسی وضعیت عناصر با ارزش و قابل استحصال در معدن سرب و روی انگوران

نویسندگان

چکیده

فلزاتی چون کادمیم، ژرمانیم، کبالت و ایندیم، مواد معدنی مهمی‌اند که در نیمرسانا‌ها، کاتالیزورها، باتری‌ها، شیشه، سرامیک، مواد ساینده و مواد مغناطیسی به‌کار می‌روند. مسئله‌ای که در ارتباط با این فلزات پیش می‌آید از این قرار است که آنها محصول اولیه معادن (فلزات اصلی صنعتی یا فلزات حامل) نظیر آلومینیم، مس، روی و سرب نیستند. بلکه تولید آنها تنها به صورت محصولات جانبی یا گاهی به صورت محصول مشترک استخراج و تصفیه سنگ معدن اولیه، امکانپذیر است. به همین دلیل به آنها فلزات "سوار" یا "همنشین" می‌گویند. به دلیل ضرورت استفاده از این فلزات، برآورد منابع بالقوه آنها از معادن موجود، سودمند است. در این مقاله فلزات سوار در معادن سرب و روی بررسی و داده‌های مجتمع سرب و روی انگوران با آنها مقایسه شده است. مطالعات انجام شده نشان دادند که استحصال عناصری چون کادمیم، نقره، آرسنیک، ژرمانیم و ایندیم مقرون به صرفه است. عیار متوسط مربوط به این عناصر در معادن مشابه که این عناصر از آنها استحصال می‌شود، به ترتیب، 1500، 78، 500، 12، 500 و 1 قسمت بر میلیون (ppm) بود. عیار متوسط این عناصر در بخش‌های مختلف معدن سرب و روی انگوران متفاوت و البته در بیشتر موارد از حد عیار متوسط معادن مشابه فعال، بیشتر بود و باید مطالعات دامنه‌دارتری در مورد جداسازی این عناصر صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها