مروری بر کاربردهای فرایند غشایی اسمز مستقیم

نویسندگان

چکیده

فرایند اسمز پدیده‌ای فیزیکی است که در آن به علت خواص و ساختار غشا و وجود گرادیان غلظت مواد حل‌شونده، جریان آب در غشاء برقرار می‌شود. اسمز مستقیم یکی از فرایندهای اسمزی است که در سال‌های اخیر توجه بیشتری را جلب کرده است. با این‌که هنوز برای تجاری‌سازی و صنعتی شدن این فرایند، به علت برخی محدودیت‌ها مانند دستیابی به محلول کِشنده مناسب و ساختار غشایی بهینه، مشکلاتی وجود دارد، ولی براساس مطالعات انجام‌شده، می‌توان از این روش در صنایع مختلفی ازجمله: صنایع غذایی، نمک‌زدایی آب، تصفیه فاضلاب‌ها، صنایع دارویی و تولید برق استفاده کرد. در این مقاله سعی شده است صنایعی که فرایند اسمز مستقیم در آن‌ها ازنظر عملیاتی، بهره‌وری مناسبی دارد یا از توانایی‌های بالقوه برخوردار است، بررسی شود .

کلیدواژه‌ها