باب اهمیت پژوهش هدفگرا و محصول‌محور و لزوم در نظر گرفتن آن در ارزیابی بروندادهای پژوهشی

سخن سردبیر

نویسنده


عنوان مقاله [English]

The Importance of Goal-Oriented and Product-Oriented Research and the Need to Consider it in Evaluating Research Outputs