بررسی تأثیر ریز و نانوکاتالیست‌ها بر سرعت سوختن پیشرانه‌های جامد مرکب نیترامینی

نویسندگان

چکیده

افزودن ترکیبات نیترامینی از جمله RDX و HMX به پیشرانه‌های جامد مرکب، علی‌رغم مزایای بسیار، به سرعت سوختن پایین و مقدار بالای نمای فشار (n) می‌انجامد. از این رو، تعیین کاتالیست مناسب برای بهبود سرعت سوختن پیشرانه‌های جامد مرکب حاوی نیترامین ضروری است. در این مقاله، تأثیر ریز و نانو کاتالیست‌ها بر پیشرانه جامد مرکب مبتنی بر پایه HTPB/AP/Al/RDX بررسی شده و کاتالیست‌های مناسب سرعت سوختن برای این نوع پیشرانه تعین شده است. بنابر با این مطالعه، تأثیر نانوکاتالیست‌ها بر افزایش سرعت سوختن این نوع پیشرانه‌ها، نسبت به ریزکاتالیست‌ها بیشتر است و با مقدار درصد کمتری از آن‌ها، می‌تواند سرعت سوختن بالاتر به‌دست آید.

کلیدواژه‌ها