مروری بر روش‌های سنتز و مشخصه‌یابی نانو ذرات تیتانیم اکسید متخلخل

نویسندگان

چکیده

هم‌اکنون تیتانیم دی اکسید در بسیاری زمینه‌های مختلف، از صنعت تا حوزه سلامت کاربرد یافته و این روند در حال گسترش است. این امر باعث شد که سنتز و ویژگی نانو ذرات تیتانیم دی اکسید متخلخل را که یکی از زمینه‌های نوین و رو به رشد است، مرور

کلیدواژه‌ها