کاربرد میکروموج‌ها در فرایند امولسیون‌زدایی نفت خام

نویسندگان

چکیده

تشکیل امولسیون نفت در آب یکی از روشهای انتقال نفت سنگین با گرانروی بالا و نفت فوق سنگین از طریق خط لوله است. با وجود کاهش چشمگیر فشار و گرانروی امولسیون آب/ نفت، آب باید قبل از ورود به فرایند پالایش حذف شود. تاکنون، روش-های مختلفی برای جداسازی آب از امولسیون ارائه‌ شده است. متداول‌ترین و ساده‌ترین روش امولسیون‌زدایی نفت، حرارت دادن به امولسیون است. علاوه بر این، روش‌های دیگری که تاکنون برای امولسیون زدایی معرفی‌شده‌اند، علیرغم برخورداری از مزایا، محدودیت‌ها و مشکلاتی چون بازدهی پایین، هزینه گزاف تجهیزات و مشکلات زیست‌محیطی دارد؛ بنابراین به دلیل مشکلات یاد شده، تحقیقات به سوی فناوری‌های جدید معطوف شده است. ازجمله روش‌های نوی که در دهه اخیر بیشتر موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته، استفاده از گرمایش انرژی میکروموج‌ها به جای روش‌های متداول امولسیون‌زدایی است. مزایای این روش، انتخابی و حجمی بودن گرمایش است که باعث می‌شود فاز آبی بیشتر تحت تأثیر این نوع گرمایش قرار گیرد و بازدهی جداسازی آب افزایش یابد. میکروموج‌ها موجب چرخش مولکول‌های آب نیز می‌شود، درنتیجه با خنثی کردن پتانسیل زتا به شکست پیوند هیدروژن میان آب و ماده فعال سطحی می‌انجامد.

کلیدواژه‌ها