مروری برکاهش فوتوکاتالیستی کربن دی اکسید به متان

نویسندگان

چکیده

افزایش نگرانی‌ها در مورد آلاینده گازیCO2 موجب شده است که حذف کربن دی اکسید به یکی از زمینه‌های تحقیقاتی مورد توجه در دهه‌های اخیر تبدیل شود. اخیرا کاهش فوتوکاتالیستی کربن دی اکسید به متان، ناشی از انجام واکنش در دما و فشار محیط به کمک انرژی خورشیدی، یکی از مباحث مورد علاقه پژوهشگران در این زمینه بوده است. لذا، در این مقاله ابتدا ضرورت حذف آلاینده گازی کربن دی اکسید بررسی و سپس روش‌های کاهش انتشار، حذف و یا تبدیل کربن دی اکسید به ترکیبات بی خطر و ارزشمند بیان می‌شود. در ادامه، تبدیل فوتوکاتالیزوری کربن دی اکسید به کمک نیمرساناها بررسی و سازوکار فرایند فوتوکاتالیزوری به کمکTiO2 و ZrO2 ، که رایج ترین فوتوکاتالیست‌ها در تبدیل فوتوکاتالیستی کربن دی اکسید به متان‌اند، تشریح خواهد شد. در بخش پایانی، انواع واکنشگاههای نوری مورد استفاده و پربازده‌ترین فوتوکاتالیست‌های به کار برده شده برای تبدیل کربن دی اکسید به متان بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها