بررسی کاربردهای سوکروز استر اسید چرب در صنایع مختلف

نویسندگان

چکیده

سوکروز استر اسید چرب نوعی ماده فعال سطحی غیر یونی است، که با برخورداری از سازگاری مناسب با بدن آدمی و تجزیه پذیری در طبیعت، دارای کاربردهای وسیعی به ترتیب در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی، دارو، شویندگی و ضد میکروبی، حشره کش‌ها و آفت کش‌ها در صنایع کشاورزی و نیز تولید ذرات نانو ساختار است. این ماده از مواد ارزان، در دسترس و تجدیدپذیری مانند شکر و اسیدهای چرب تولید می‌شود و به دلیل وجود هشت جایگاه استری شدن سوکروز، می‌توان دامنه گسترده‌ای از خواص فیزیکی، شیمیایی و زیستی را پدید آورد، که این تفاوت‌ها به طور عمده با تغییر درجه جانشینی و طول زنجیره اسیدهای چرب آن‌ها ایجاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها