سرمقاله: ضرورت همکاری دانشگاه، صنعت و مراگز تحقیقاتی در اجرای پروژه‌ها

سخن سردبیر

نویسنده


عنوان مقاله [English]

The Need for Cooperation between Universities, Industry and Research Centers in the Implementation of Projects