جوانب فنی و اقتصادی دو گزینه خط لوله و کارخانه تولید گاز طبیعی مایع برای انتقال گاز طبیعی از مخزن پارس جنوبی


عنوان مقاله [English]

Technical and Economical Aspects of Pipeline and LNG Plant Options for Natural Gas Transmission from the South Pars Field