مروری بر مطالعات آزمایشگاهی و مدلسازی مربوط به حذف زیستی آلاینده‌های گازی در زیست‌صافی‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on Experimental and Mathematical Modeling Studies of Bioremoval of Gaseous Pollutants in Biofilters