ارائه رابطه ضریب نفوذ مؤثر بخار در خشک شدن انجمادی ژلاتین متخلخل با استفاده از شبیه‌سازی CFD


عنوان مقاله [English]

A CFD Based Correlation for Effective Vapor Diffusivity of Porous Gelatin in Freeze Drying Process