مروری بر فناوری جداسازی آب از نفت در ته چاه

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

فناوری جداسازی ته چاهی در دهه 1990 ظهور کرد که به‌وسیلۀ آن جریانی غنی از گاز و نفت در سطح تولید می‌شود، در حالی‌که جریانی غنی از آب به سازند‌های زیرین تزریق شده، هرگز به سطح منتقل نمی‌شود و در صورتی‌که به تولید آن نیاز باشد، می‌توان آن‌را به‌صورت مجزا تولید کرد. در صنعت این ابزار با عنوان جداسازهای آب و نفت1 و آب و گاز2 شناخته می‌شود. چرخه‌های آبی مایع- مایع جزء اصلی سامانۀ جداسازی آب و نفت ته‌چاهی است. در این مطالعه، بررسی جامعی در ارتباط با فناوری جداسازی ته‌چاهی ارائه
و برتری‌ها، پیش‌نیازها و کاستی‌های این فناوری معرفی شده‌اند. این‌مطالعه همچنین داده‌هایی مفید از مطالعات انجام‌شده بر روی تعدادی از میدان‌ها و مناطق عملیاتی و شرکت‌های دارای این فناوری در اختیار محققان قرار می­دهد. طبق بررسی‌های انجام‌شده در این‌مطالعه، نصب موفقیت‌آمیز سامانۀ
DOWS از نظر فنی و اقتصادی زمانی امکان‌پذیر است که همۀ مؤلفه‌های مورد نیاز به‌طور دقیق ارزیابی شوند؛ در این‌صورت از هزینه‌های کنترل آب، تولید و پالایش آن و از حجم تسهیلات سر چاهی کاسته می‌شود که برای مناطق دریایی و دور از دسترس بسیار مناسب است. افزون براین، فن DOWS برای جداسازی نفت­های سنگین بسیار دشوار است؛ چرا که اختلاف چگالی بالایی بین آب و نفت در این‌حالت وجود خواهد داشت. نسبت آب به نفت باید بالا باشد به‌طوری‌که فاز غالب آب باشد. سازندگان جداسازهای چرخۀ آبی پیشنهاد می‌کنند که کسر آب بیش از 75% باشد.

کلیدواژه‌ها


 
[1]          Fakhru’l-Razi, A., Pendashteh, A., Abdullah, L. C., Biak, D. R. A., Madaeni, S. S., Abidin, Z. Z. "Review of technologies for oil and gas produced water treatment", J. Hazard. Mater. 170, pp. 551-530, (2009).
[2]          De, A. K., Pal, S., Sivaramakrishnan, S., "System and method for a centrifugal downhole oil-water separator", U.S. Patent Application 15/476,406, (2018).
[3]          Reynolds, R. R. and Kiker, R. D. "Produced water and associated issues." Oklahoma Geological Survey, (2003).
[4]          Chachula, R. C., Solanki, S. C., U.S.
Patent No. 6,189,613. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office, (2001).
[5]          Schrenkel, P. J., "Joint Industry Development of the Downhole Oil Water Separation System-Field Case Study", Society of Petroleum Engineers, (1997).
[6]          Roth, B. A., Busfar, W. A., "Downhole oil/water separation system for improved injectivity and reservoir recovery", United States patent US, 10,253,610, (2019).
[7]          Muktadir G, Amro M. D., Schramm A., "Review and applicability of downhole separation technology". In SPE Middle East Artificial Lift Conference and Exhibition, Society of Petroleum Engineers, (2016).
[8]          Matthews C. M., Chachula, R., Peachey, B. R., Solanki, S. C., "Application of downhole oil/water separation systems in the alliance field", In SPE Health, Safety and Environment in Oil and Gas Exploration and Production Conference, Society of Petroleum Engineers, (1996).
[9]          Browning, B., "faxed data sheet and personal communication between Browning", Tri Link Resources Ltd. Calgary, Alberta, and J. Veil, Argonne National Laboratory, Washington, DC, May., (1998).
[10]        Sobie, S, Matthews, C. T., "Application Experience with Downhole Oil/Water Separation Systems", in Southeast Saskatchewan. In Canadian Section Society of Petroleum Engineers/Petroleum Society of CIM One-Day Conference of Horizontal Well Technology, (1997).
[11]        Dellarole, E., Tealdi, S., Ciandri, P., Di Renzo, D., Maliardi, A., Del Gaudio, L., Pedretti, M., "A New Downhole Oil-Water Separation System", In Offshore Mediterranean Conference and Exhibition ,Offshore Mediterranean Conference, (2015).
[12]        Denney, D., "Downhole oil/water separation systems in high-volume/high-horsepower application", J. pet. tech. 56, pp.48-49, (2004).
[13]        Li, F., Li, X., Zou, X., Duan, Z., Liao, T., Lu, X., Ren, Y., "The First Successful Deployment of Downhole Oil-Water Separation Technology in South China Sea: Lessons Learned and Way Ahead.", In Offshore Technology Conference, Asia, (2018).
[14]        Bowers, B. E., Brownlee, R. F., Schrenkel, P. J., "Development of a Downhole Oil/Water Separation and Reinjection System for Offshore Application", (1998).
[15]        Alhanati F., Zahacy, T., Peachey, B., "Sharing the Risk in DHOWS Technology Development", In a meeting of the International Downhole Processing Group, Milan, Italy, (2002).
[16]        Veil, J. A., Langhus, B. G., Belieu, S., "Feasibility evaluation of downhole oil/water separator (DOWS) technology", United States, (1999).
[17]        Veil, J. A., Quinn, J., "Performance of downhole separation technology and its relationship to geologic conditions", In SPE/EPA/DOE Exploration and Production Environmental Conference Society of Petroleum Engineers ,(2005).
[18]        Yang, G., He, L., Feng, L., Yong, Z., Bo Y., Haoyu, L., "Application of DOWS (Downhole Oil Water Separation) Technology Used in High Water-Cut Oilfield: Case Study", In SPE/IATMI Asia Pacific Oil & Gas Conference and Exhibition, Society of Petroleum Engineers, (2015).