معرفی نقش سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در پژوهش و توسعۀ فناوری

سخن سردبیر

نویسنده

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران


عنوان مقاله [English]

Introducing the Role of Iranian Research Organization for Science and Technology in Research and Technology Development