کلیدواژه‌ها = انعقاد الکتریکی
بررسی تاثیر پارامترهای کلیدی بر کاهش COD در فاضلاب سنتزی حاوی مواد شوینده با استفاده از فرآیند انعقاد الکتریکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1402

10.22034/ijche.2023.368645.1250

عطا اله رستمی؛ برهان پورطالبی؛ سید مجید عبدلی؛ علی اکبری


حذف نیترات از آب با روش انعقاد الکتریکی

دوره 16، شماره 94، آذر و دی 1396، صفحه 90-100

مهتاب مرادی؛ تیمور امانی