کلیدواژه‌ها = گازی‌سازی
شبیه‌سازی عددی فرایند گازی‌سازی ترکیبی پلاسمایی پسماندهای شهری و زیست‌‌توده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22034/ijche.2022.338467.1201

آرمین اوکاتی؛ محمدرضا خانی؛ بابک شکری


مدل‌سازی گرماپویایی فرایند گازی‌سازی پسماند شهری با پلاسمای حرارتی

دوره 18، شماره 107، بهمن و اسفند 1398، صفحه 61-70

آرمین اوکاتی؛ محمدرضا خانی؛ بابک شکری