کلیدواژه‌ها = سیال فوق بحرانی
بررسی انتقال گاز طبیعی در شرایط فوق بحرانی

دوره 20، شماره 116، مرداد و شهریور 1400، صفحه 50-63

10.22034/ijche.2021.257914.1070

مرتضی زیودار؛ مسلم ابروفراخ


استفاده از سیالات فوق بحرانی برای تولید ذرات جامد با توزیع اندازه مناسب

دوره 9، شماره 51، مهر و آبان 1389

حمیدرضا سطوتی؛ محمد نادر لطف‌اللهی


مروری کوتاه بر روش‌های ساخت ریزپوشینه‌های (میکروکپسول) پلیمری

دوره 8، شماره 41، مرداد و شهریور 1388

وحیده عابدی؛ محمدرضا مقبلی


بررسی مدلهای مختلف ارائه شده برای مدل سازی حلالیت در سیال فوق بحرانی

دوره 8، شماره 40، خرداد و تیر 1388

رضا عروج؛ ضحی وطنی؛ حسین ابوالقاسمی؛ محمد مهدویان