کلیدواژه‌ها = استانداردسازی
شبیه‌سازی فرایند استانداردسازی اسانس نعناع دشتی با تقطیر جزء‌به‌جزء برای صنایع غذایی و دارویی

دوره 22، شماره 127، خرداد و تیر 1402، صفحه 55-64

10.22034/ijche.2022.331428.1186

علی نیکخواه؛ سرور برکت؛ هانیه امیرصدری نایینی؛ محمد فخرالاسلام؛ محمدتقی عبادی؛ سعید اسدی


مروری بر فرایند تولید پوسال‌: چالش‌ها و چشم‌اندازها

دوره 18، شماره 106، آذر و دی 1398، صفحه 18-33

مهسا قاسمی زاده؛ فرح سادات هالک؛ مازیار دهقان