کلیدواژه‌ها = فسفر
خشک کردن قارچ شیتاکه با استفاده از خشک کن ترکیبی هوای گرم-فروسرخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1401

10.22034/ijche.2022.329279.1179

مطهره دل انگیز؛ مائده شهیری طبرستانی؛ کامیار موقرنژاد


مروری بر صنایع کودهای شیمیایی و ذخایر و منابع تولید آن در ایران

دوره 8، شماره 45، بهمن و اسفند 1388

معصومه نصراله‌زاده؛ نظام‌الدین اشرفی‌زاده